วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559

{update}แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ กรมชลประทาน ฉบับปรับปรุงใหม่

[sure]อัพเดทใหม่ล่าสุด แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ กรมชลประทาน ฉบับใหม่ล่าสุด 
[sure]เจาะลึกตรงประเด็น  เน้นๆ ข้อสอบคุณภาพ รวบรวมโดยทีมคณะอาจารย์ 
[sure]รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ เก็งข้อสอบออกบ่อยๆทุกๆปี 
[sure]สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา  เข้าใจง่าย แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย  

(จำหน่าย)หนังสือเตรียมสอบนายช่างเขียนแบบ กรมชลประทานอัพเดทใหม่ล่าสุด


ประกอบด้วยเนื้อหาตามประกาศสอบ
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน
3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน
4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
5 การออกแบบสถาปัตยกรรม(ถาม-ตอบ)
6 แนวข้อสอบงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม
7 ความรู้เบื้องต้นเรื่องเทคนิคการเขียนแบบ
8 แนวข้อสอบการเขียนแบบและการวิเคราะห์โครงสร้าง
9 แนวข้อสอบเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
10 แนวข้อสอบการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
11 การออกแบบและตัวอย่างรายการคำนวณ
12 งานระบบภายในอาคาร (ถาม-ตอบ)
13 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานกรมชลประทาน
MP3 - กรมชลประทาน
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

          

 แนวข้อสอบ#นายช่างเขียนแบบ#กรมชลประทานจังหวัดนครพนม 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเขียนแบบ#กรมชลประทานจังหวัดสกลนคร 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเขียนแบบ#กรมชลประทานจังหวัดมุกดาหาร 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเขียนแบบ#กรมชลประทานจังหวัดอุบลราชธานี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเขียนแบบ#กรมชลประทานจังหวัดหนองคาย 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเขียนแบบ#กรมชลประทานจังหวัดอำนาจเจริญ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเขียนแบบ#กรมชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเขียนแบบ#กรมชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเขียนแบบ#กรมชลประทานจังหวัดอุดรธานี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเขียนแบบ#กรมชลประทานจังหวัดยโสธร 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเขียนแบบ#กรมชลประทานจังหวัดเลย 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเขียนแบบ#กรมชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเขียนแบบ#กรมชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเขียนแบบ#กรมชลประทานจังหวัดมหาสารคาม 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเขียนแบบ#กรมชลประทานจังหวัดสุรินทร์ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเขียนแบบ#กรมชลประทานจังหวัดขอนแก่น 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเขียนแบบ#กรมชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเขียนแบบ#กรมชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเขียนแบบ#กรมชลประทานจังหวัดชัยภูมิ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเขียนแบบ#กรมชลประทานจังหวัดนครราชสีมา 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเขียนแบบ#กรมชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเขียนแบบ#กรมชลประทานจังหวัด-เชียงราย 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเขียนแบบ#กรมชลประทานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเขียนแบบ#กรมชลประทานจังหวัดพะเยา 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเขียนแบบ#กรมชลประทานจังหวัดลำพูน 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเขียนแบบ#กรมชลประทานจังหวัดน่าน 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเขียนแบบ#กรมชลประทานจังหวัดลำปาง 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเขียนแบบ#กรมชลประทานจังหวัดแพร่ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเขียนแบบ#กรมชลประทานจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเขียนแบบ#กรมชลประทานจังหวัดตาก 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเขียนแบบ#กรมชลประทานจังหวัดพิษณุโลก 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเขียนแบบ#กรมชลประทานจังหวัดกำแพงเพชร 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเขียนแบบ#กรมชลประทานจังหวัดพิจิตร 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเขียนแบบ#กรมชลประทานจังหวัดนครสวรรค์ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเขียนแบบ#กรมชลประทานจังหวัดอุทัยธานี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเขียนแบบ#กรมชลประทานจังหวัดชัยนาท 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเขียนแบบ#กรมชลประทานจังหวัดลพบุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเขียนแบบ#กรมชลประทานจังหวัดสิงห์บุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเขียนแบบ#กรมชลประทานจังหวัดปราจีนบุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเขียนแบบ#กรมชลประทานจังหวัดสระบุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเขียนแบบ#กรมชลประทานจังหวัดนครนายก 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเขียนแบบ#กรมชลประทานจังหวัดอ่างทอง 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเขียนแบบ#กรมชลประทานจังหวัดราชบุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเขียนแบบ#กรมชลประทานจังหวัดสุพรรณบุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเขียนแบบ#กรมชลประทานจังหวัดอยุธยา 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเขียนแบบ#กรมชลประทานจังหวัดสมุทรสงคราม 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเขียนแบบ#กรมชลประทานจังหวัดสมุทรสาคร 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเขียนแบบ#กรมชลประทานจังหวัดสระแก้ว 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเขียนแบบ#กรมชลประทานจังหวัดตราด 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเขียนแบบ#กรมชลประทานจังหวัดจันทบุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเขียนแบบ#กรมชลประทานจังหวัดระยอง 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเขียนแบบ#กรมชลประทานจังหวัดชลบุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเขียนแบบ#กรมชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเขียนแบบ#กรมชลประทานจังหวัดเพชรบุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเขียนแบบ#กรมชลประทานจังหวัดชุมพร 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเขียนแบบ#กรมชลประทานจังหวัดระนอง 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเขียนแบบ#กรมชลประทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเขียนแบบ#กรมชลประทานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเขียนแบบ#กรมชลประทานจังหวัดพังงา 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเขียนแบบ#กรมชลประทานจังหวัดกระบี่ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเขียนแบบ#กรมชลประทานจังหวัดตรัง 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเขียนแบบ#กรมชลประทานจังหวัดพัทลุง 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเขียนแบบ#กรมชลประทานจังหวัดภูเก็ต 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเขียนแบบ#กรมชลประทานจังหวัดสงขลา 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเขียนแบบ#กรมชลประทานจังหวัดนราธิวาส
 แนวข้อสอบ#นายช่างเขียนแบบ#กรมชลประทานจังหวัดปัตตานี
 แนวข้อสอบ#นายช่างเขียนแบบ#กรมชลประทานจังหวัดยะลา

 **ขอบคุณที่ไว้ใจและอุดหนุนแนวข้อสอบของเราซึ่งจัดทำขึ้นจากรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามจริงมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปีค่ะ**

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น