วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559

{update}แนวข้อสอบนายช่างภาพ กรมชลประทาน ฉบับปรับปรุงใหม่

[sure]อัพเดทใหม่ล่าสุด แนวข้อสอบนายช่างภาพ กรมชลประทาน ฉบับใหม่ล่าสุด 
[sure]เจาะลึกตรงประเด็น  เน้นๆ ข้อสอบคุณภาพ รวบรวมโดยทีมคณะอาจารย์ 
[sure]รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ เก็งข้อสอบออกบ่อยๆทุกๆปี 
[sure]สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา  เข้าใจง่าย แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย  

(จำหน่าย)หนังสือเตรียมสอบนายช่างภาพ กรมชลประทานอัพเดทใหม่ล่าสุดประกอบด้วยเนื้อหาตามประกาศสอบ
1) ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน
2) แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน
3) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน
4) แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
5) การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
6) แนวข้อสอบความเข้าใจในการถ่ายภาพเบื้องต้น
7) การถ่ายภาพ การถ่ายวีดีทัศน์ เครื่องมือ อุปกรณ์สมัยใหม่
8) เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดีทัศน์
9) การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานกรมชลประทาน
MP3 - กรมชลประทาน


          

แนวข้อสอบ#นายช่างภาพ#กรมชลประทานจังหวัดนครพนม 
 แนวข้อสอบ#นายช่างภาพ#กรมชลประทานจังหวัดสกลนคร 
 แนวข้อสอบ#นายช่างภาพ#กรมชลประทานจังหวัดมุกดาหาร 
 แนวข้อสอบ#นายช่างภาพ#กรมชลประทานจังหวัดอุบลราชธานี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างภาพ#กรมชลประทานจังหวัดหนองคาย 
 แนวข้อสอบ#นายช่างภาพ#กรมชลประทานจังหวัดอำนาจเจริญ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างภาพ#กรมชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู 
 แนวข้อสอบ#นายช่างภาพ#กรมชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างภาพ#กรมชลประทานจังหวัดอุดรธานี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างภาพ#กรมชลประทานจังหวัดยโสธร 
 แนวข้อสอบ#นายช่างภาพ#กรมชลประทานจังหวัดเลย 
 แนวข้อสอบ#นายช่างภาพ#กรมชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างภาพ#กรมชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด 
 แนวข้อสอบ#นายช่างภาพ#กรมชลประทานจังหวัดมหาสารคาม 
 แนวข้อสอบ#นายช่างภาพ#กรมชลประทานจังหวัดสุรินทร์ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างภาพ#กรมชลประทานจังหวัดขอนแก่น 
 แนวข้อสอบ#นายช่างภาพ#กรมชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างภาพ#กรมชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างภาพ#กรมชลประทานจังหวัดชัยภูมิ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างภาพ#กรมชลประทานจังหวัดนครราชสีมา 
 แนวข้อสอบ#นายช่างภาพ#กรมชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างภาพ#กรมชลประทานจังหวัด-เชียงราย 
 แนวข้อสอบ#นายช่างภาพ#กรมชลประทานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 แนวข้อสอบ#นายช่างภาพ#กรมชลประทานจังหวัดพะเยา 
 แนวข้อสอบ#นายช่างภาพ#กรมชลประทานจังหวัดลำพูน 
 แนวข้อสอบ#นายช่างภาพ#กรมชลประทานจังหวัดน่าน 
 แนวข้อสอบ#นายช่างภาพ#กรมชลประทานจังหวัดลำปาง 
 แนวข้อสอบ#นายช่างภาพ#กรมชลประทานจังหวัดแพร่ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างภาพ#กรมชลประทานจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างภาพ#กรมชลประทานจังหวัดตาก 
 แนวข้อสอบ#นายช่างภาพ#กรมชลประทานจังหวัดพิษณุโลก 
 แนวข้อสอบ#นายช่างภาพ#กรมชลประทานจังหวัดกำแพงเพชร 
 แนวข้อสอบ#นายช่างภาพ#กรมชลประทานจังหวัดพิจิตร 
 แนวข้อสอบ#นายช่างภาพ#กรมชลประทานจังหวัดนครสวรรค์ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างภาพ#กรมชลประทานจังหวัดอุทัยธานี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างภาพ#กรมชลประทานจังหวัดชัยนาท 
 แนวข้อสอบ#นายช่างภาพ#กรมชลประทานจังหวัดลพบุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างภาพ#กรมชลประทานจังหวัดสิงห์บุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างภาพ#กรมชลประทานจังหวัดปราจีนบุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างภาพ#กรมชลประทานจังหวัดสระบุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างภาพ#กรมชลประทานจังหวัดนครนายก 
 แนวข้อสอบ#นายช่างภาพ#กรมชลประทานจังหวัดอ่างทอง 
 แนวข้อสอบ#นายช่างภาพ#กรมชลประทานจังหวัดราชบุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างภาพ#กรมชลประทานจังหวัดสุพรรณบุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างภาพ#กรมชลประทานจังหวัดอยุธยา 
 แนวข้อสอบ#นายช่างภาพ#กรมชลประทานจังหวัดสมุทรสงคราม 
 แนวข้อสอบ#นายช่างภาพ#กรมชลประทานจังหวัดสมุทรสาคร 
 แนวข้อสอบ#นายช่างภาพ#กรมชลประทานจังหวัดสระแก้ว 
 แนวข้อสอบ#นายช่างภาพ#กรมชลประทานจังหวัดตราด 
 แนวข้อสอบ#นายช่างภาพ#กรมชลประทานจังหวัดจันทบุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างภาพ#กรมชลประทานจังหวัดระยอง 
 แนวข้อสอบ#นายช่างภาพ#กรมชลประทานจังหวัดชลบุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างภาพ#กรมชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 แนวข้อสอบ#นายช่างภาพ#กรมชลประทานจังหวัดเพชรบุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างภาพ#กรมชลประทานจังหวัดชุมพร 
 แนวข้อสอบ#นายช่างภาพ#กรมชลประทานจังหวัดระนอง 
 แนวข้อสอบ#นายช่างภาพ#กรมชลประทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างภาพ#กรมชลประทานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 แนวข้อสอบ#นายช่างภาพ#กรมชลประทานจังหวัดพังงา 
 แนวข้อสอบ#นายช่างภาพ#กรมชลประทานจังหวัดกระบี่ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างภาพ#กรมชลประทานจังหวัดตรัง 
 แนวข้อสอบ#นายช่างภาพ#กรมชลประทานจังหวัดพัทลุง 
 แนวข้อสอบ#นายช่างภาพ#กรมชลประทานจังหวัดภูเก็ต 
 แนวข้อสอบ#นายช่างภาพ#กรมชลประทานจังหวัดสงขลา 
 แนวข้อสอบ#นายช่างภาพ#กรมชลประทานจังหวัดนราธิวาส
 แนวข้อสอบ#นายช่างภาพ#กรมชลประทานจังหวัดปัตตานี
 แนวข้อสอบ#นายช่างภาพ#กรมชลประทานจังหวัดยะลา

 **ขอบคุณที่ไว้ใจและอุดหนุนแนวข้อสอบของเราซึ่งจัดทำขึ้นจากรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามจริงมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปีค่ะ**

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น