วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559

{update}แนวข้อสอบนายช่างศิลป์ กรมชลประทาน ฉบับปรับปรุงใหม่

[sure]อัพเดทใหม่ล่าสุด แนวข้อสอบนายช่างศิลป์  กรมชลประทาน ฉบับใหม่ล่าสุด 
[sure]เจาะลึกตรงประเด็น  เน้นๆ ข้อสอบคุณภาพ รวบรวมโดยทีมคณะอาจารย์ 
[sure]รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ เก็งข้อสอบออกบ่อยๆทุกๆปี 
[sure]สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา  เข้าใจง่าย แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย  

(จำหน่าย)หนังสือเตรียมสอบนายช่างศิลป์  กรมชลประทานอัพเดทใหม่ล่าสุด
ประกอบด้วยเนื้อหาตามประกาศสอบ
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน
3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน
4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
5 ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบกราฟิก
6 หลักการออกแบบ
7 แนวข้อสอบองค์ประกอบของศิลปะ
8 แนวข้อสอบการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
9 แนวข้อสอบความรู้ทางศิลปศึกษา ชุด 1
10 แนวข้อสอบความรู้ทางศิลปศึกษา ชุด 2
11 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานกรมชลประทาน
MP3 - กรมชลประทาน                                                         
   


 แนวข้อสอบ#นายช่างศิลป์ #กรมชลประทานจังหวัดนครพนม 
 แนวข้อสอบ#นายช่างศิลป์ #กรมชลประทานจังหวัดสกลนคร 
 แนวข้อสอบ#นายช่างศิลป์ #กรมชลประทานจังหวัดมุกดาหาร 
 แนวข้อสอบ#นายช่างศิลป์ #กรมชลประทานจังหวัดอุบลราชธานี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างศิลป์ #กรมชลประทานจังหวัดหนองคาย 
 แนวข้อสอบ#นายช่างศิลป์ #กรมชลประทานจังหวัดอำนาจเจริญ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างศิลป์ #กรมชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู 
 แนวข้อสอบ#นายช่างศิลป์ #กรมชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างศิลป์ #กรมชลประทานจังหวัดอุดรธานี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างศิลป์ #กรมชลประทานจังหวัดยโสธร 
 แนวข้อสอบ#นายช่างศิลป์ #กรมชลประทานจังหวัดเลย 
 แนวข้อสอบ#นายช่างศิลป์ #กรมชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างศิลป์ #กรมชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด 
 แนวข้อสอบ#นายช่างศิลป์ #กรมชลประทานจังหวัดมหาสารคาม 
 แนวข้อสอบ#นายช่างศิลป์ #กรมชลประทานจังหวัดสุรินทร์ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างศิลป์ #กรมชลประทานจังหวัดขอนแก่น 
 แนวข้อสอบ#นายช่างศิลป์ #กรมชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างศิลป์ #กรมชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างศิลป์ #กรมชลประทานจังหวัดชัยภูมิ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างศิลป์ #กรมชลประทานจังหวัดนครราชสีมา 
 แนวข้อสอบ#นายช่างศิลป์ #กรมชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างศิลป์ #กรมชลประทานจังหวัด-เชียงราย 
 แนวข้อสอบ#นายช่างศิลป์ #กรมชลประทานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 แนวข้อสอบ#นายช่างศิลป์ #กรมชลประทานจังหวัดพะเยา 
 แนวข้อสอบ#นายช่างศิลป์ #กรมชลประทานจังหวัดลำพูน 
 แนวข้อสอบ#นายช่างศิลป์ #กรมชลประทานจังหวัดน่าน 
 แนวข้อสอบ#นายช่างศิลป์ #กรมชลประทานจังหวัดลำปาง 
 แนวข้อสอบ#นายช่างศิลป์ #กรมชลประทานจังหวัดแพร่ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างศิลป์ #กรมชลประทานจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างศิลป์ #กรมชลประทานจังหวัดตาก 
 แนวข้อสอบ#นายช่างศิลป์ #กรมชลประทานจังหวัดพิษณุโลก 
 แนวข้อสอบ#นายช่างศิลป์ #กรมชลประทานจังหวัดกำแพงเพชร 
 แนวข้อสอบ#นายช่างศิลป์ #กรมชลประทานจังหวัดพิจิตร 
 แนวข้อสอบ#นายช่างศิลป์ #กรมชลประทานจังหวัดนครสวรรค์ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างศิลป์ #กรมชลประทานจังหวัดอุทัยธานี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างศิลป์ #กรมชลประทานจังหวัดชัยนาท 
 แนวข้อสอบ#นายช่างศิลป์ #กรมชลประทานจังหวัดลพบุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างศิลป์ #กรมชลประทานจังหวัดสิงห์บุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างศิลป์ #กรมชลประทานจังหวัดปราจีนบุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างศิลป์ #กรมชลประทานจังหวัดสระบุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างศิลป์ #กรมชลประทานจังหวัดนครนายก 
 แนวข้อสอบ#นายช่างศิลป์ #กรมชลประทานจังหวัดอ่างทอง 
 แนวข้อสอบ#นายช่างศิลป์ #กรมชลประทานจังหวัดราชบุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างศิลป์ #กรมชลประทานจังหวัดสุพรรณบุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างศิลป์ #กรมชลประทานจังหวัดอยุธยา 
 แนวข้อสอบ#นายช่างศิลป์ #กรมชลประทานจังหวัดสมุทรสงคราม 
 แนวข้อสอบ#นายช่างศิลป์ #กรมชลประทานจังหวัดสมุทรสาคร 
 แนวข้อสอบ#นายช่างศิลป์ #กรมชลประทานจังหวัดสระแก้ว 
 แนวข้อสอบ#นายช่างศิลป์ #กรมชลประทานจังหวัดตราด 
 แนวข้อสอบ#นายช่างศิลป์ #กรมชลประทานจังหวัดจันทบุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างศิลป์ #กรมชลประทานจังหวัดระยอง 
 แนวข้อสอบ#นายช่างศิลป์ #กรมชลประทานจังหวัดชลบุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างศิลป์ #กรมชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 แนวข้อสอบ#นายช่างศิลป์ #กรมชลประทานจังหวัดเพชรบุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างศิลป์ #กรมชลประทานจังหวัดชุมพร 
 แนวข้อสอบ#นายช่างศิลป์ #กรมชลประทานจังหวัดระนอง 
 แนวข้อสอบ#นายช่างศิลป์ #กรมชลประทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างศิลป์ #กรมชลประทานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 แนวข้อสอบ#นายช่างศิลป์ #กรมชลประทานจังหวัดพังงา 
 แนวข้อสอบ#นายช่างศิลป์ #กรมชลประทานจังหวัดกระบี่ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างศิลป์ #กรมชลประทานจังหวัดตรัง 
 แนวข้อสอบ#นายช่างศิลป์ #กรมชลประทานจังหวัดพัทลุง 
 แนวข้อสอบ#นายช่างศิลป์ #กรมชลประทานจังหวัดภูเก็ต 
 แนวข้อสอบ#นายช่างศิลป์ #กรมชลประทานจังหวัดสงขลา 
 แนวข้อสอบ#นายช่างศิลป์ #กรมชลประทานจังหวัดนราธิวาส
 แนวข้อสอบ#นายช่างศิลป์ #กรมชลประทานจังหวัดปัตตานี
 แนวข้อสอบ#นายช่างศิลป์ #กรมชลประทานจังหวัดยะลา


 **ขอบคุณที่ไว้ใจและอุดหนุนแนวข้อสอบของเราซึ่งจัดทำขึ้นจากรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามจริงมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปีค่ะ**

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น