วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559

{update}แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล กรมชลประทาน ฉบับปรับปรุงใหม่

[sure]อัพเดทใหม่ล่าสุด แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล กรมชลประทาน ฉบับใหม่ล่าสุด 
[sure]เจาะลึกตรงประเด็น  เน้นๆ ข้อสอบคุณภาพ รวบรวมโดยทีมคณะอาจารย์ 
[sure]รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ เก็งข้อสอบออกบ่อยๆทุกๆปี 
[sure]สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา  เข้าใจง่าย แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย  

(จำหน่าย)หนังสือเตรียมสอบนายช่างเครื่องกล กรมชลประทานอัพเดทใหม่ล่าสุดประกอบด้วยเนื้อหาตามประกาศสอบ
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน
3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน
4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
5 การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล
6 ความรู้พื้นฐานทางด้านช่างเครื่องกล
7 หลักการทำงานของเครื่องยนต์
8 แนวข้อสอบความรู้ด้านเครื่องยนต์
9 แนวข้อสอบช่างเครื่องกล
10 หลักการทำงานของเตาหล่อโลหะ
11 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
MP3 - กรมชลประทาน

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>///////////////
          

  แนวข้อสอบ#นายช่างเครื่องกล#กรมชลประทานจังหวัดนครพนม 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเครื่องกล#กรมชลประทานจังหวัดสกลนคร 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเครื่องกล#กรมชลประทานจังหวัดมุกดาหาร 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเครื่องกล#กรมชลประทานจังหวัดอุบลราชธานี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเครื่องกล#กรมชลประทานจังหวัดหนองคาย 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเครื่องกล#กรมชลประทานจังหวัดอำนาจเจริญ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเครื่องกล#กรมชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเครื่องกล#กรมชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเครื่องกล#กรมชลประทานจังหวัดอุดรธานี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเครื่องกล#กรมชลประทานจังหวัดยโสธร 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเครื่องกล#กรมชลประทานจังหวัดเลย 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเครื่องกล#กรมชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเครื่องกล#กรมชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเครื่องกล#กรมชลประทานจังหวัดมหาสารคาม 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเครื่องกล#กรมชลประทานจังหวัดสุรินทร์ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเครื่องกล#กรมชลประทานจังหวัดขอนแก่น 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเครื่องกล#กรมชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเครื่องกล#กรมชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเครื่องกล#กรมชลประทานจังหวัดชัยภูมิ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเครื่องกล#กรมชลประทานจังหวัดนครราชสีมา 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเครื่องกล#กรมชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเครื่องกล#กรมชลประทานจังหวัด-เชียงราย 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเครื่องกล#กรมชลประทานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเครื่องกล#กรมชลประทานจังหวัดพะเยา 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเครื่องกล#กรมชลประทานจังหวัดลำพูน 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเครื่องกล#กรมชลประทานจังหวัดน่าน 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเครื่องกล#กรมชลประทานจังหวัดลำปาง 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเครื่องกล#กรมชลประทานจังหวัดแพร่ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเครื่องกล#กรมชลประทานจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเครื่องกล#กรมชลประทานจังหวัดตาก 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเครื่องกล#กรมชลประทานจังหวัดพิษณุโลก 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเครื่องกล#กรมชลประทานจังหวัดกำแพงเพชร 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเครื่องกล#กรมชลประทานจังหวัดพิจิตร 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเครื่องกล#กรมชลประทานจังหวัดนครสวรรค์ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเครื่องกล#กรมชลประทานจังหวัดอุทัยธานี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเครื่องกล#กรมชลประทานจังหวัดชัยนาท 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเครื่องกล#กรมชลประทานจังหวัดลพบุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเครื่องกล#กรมชลประทานจังหวัดสิงห์บุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเครื่องกล#กรมชลประทานจังหวัดปราจีนบุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเครื่องกล#กรมชลประทานจังหวัดสระบุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเครื่องกล#กรมชลประทานจังหวัดนครนายก 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเครื่องกล#กรมชลประทานจังหวัดอ่างทอง 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเครื่องกล#กรมชลประทานจังหวัดราชบุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเครื่องกล#กรมชลประทานจังหวัดสุพรรณบุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเครื่องกล#กรมชลประทานจังหวัดอยุธยา 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเครื่องกล#กรมชลประทานจังหวัดสมุทรสงคราม 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเครื่องกล#กรมชลประทานจังหวัดสมุทรสาคร 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเครื่องกล#กรมชลประทานจังหวัดสระแก้ว 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเครื่องกล#กรมชลประทานจังหวัดตราด 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเครื่องกล#กรมชลประทานจังหวัดจันทบุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเครื่องกล#กรมชลประทานจังหวัดระยอง 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเครื่องกล#กรมชลประทานจังหวัดชลบุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเครื่องกล#กรมชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเครื่องกล#กรมชลประทานจังหวัดเพชรบุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเครื่องกล#กรมชลประทานจังหวัดชุมพร 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเครื่องกล#กรมชลประทานจังหวัดระนอง 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเครื่องกล#กรมชลประทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเครื่องกล#กรมชลประทานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเครื่องกล#กรมชลประทานจังหวัดพังงา 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเครื่องกล#กรมชลประทานจังหวัดกระบี่ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเครื่องกล#กรมชลประทานจังหวัดตรัง 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเครื่องกล#กรมชลประทานจังหวัดพัทลุง 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเครื่องกล#กรมชลประทานจังหวัดภูเก็ต 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเครื่องกล#กรมชลประทานจังหวัดสงขลา 
 แนวข้อสอบ#นายช่างเครื่องกล#กรมชลประทานจังหวัดนราธิวาส
 แนวข้อสอบ#นายช่างเครื่องกล#กรมชลประทานจังหวัดปัตตานี
 แนวข้อสอบ#นายช่างเครื่องกล#กรมชลประทานจังหวัดยะลา

 **ขอบคุณที่ไว้ใจและอุดหนุนแนวข้อสอบของเราซึ่งจัดทำขึ้นจากรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามจริงมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปีค่ะ**

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น