วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559

{update}แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า กรมชลประทาน ฉบับปรับปรุงใหม่

[sure]อัพเดทใหม่ล่าสุด แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า  กรมชลประทาน ฉบับใหม่ล่าสุด 
[sure]เจาะลึกตรงประเด็น  เน้นๆ ข้อสอบคุณภาพ รวบรวมโดยทีมคณะอาจารย์ 
[sure]รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ เก็งข้อสอบออกบ่อยๆทุกๆปี 
[sure]สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา  เข้าใจง่าย แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย  

(จำหน่าย)หนังสือเตรียมสอบนายช่างไฟฟ้า กรมชลประทานอัพเดทใหม่ล่าสุด


ประกอบด้วยเนื้อหาตามประกาศสอบ
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน
3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน
4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
5 การติดตั้งระบบไฟฟ้า Electrical installation
6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
7 แนวข้อสอบเรื่องงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
8 มอเตอร์ไฟฟ้า electric motor
9 อุปกรณ์การออกแบบระบบไฟฟ้า
10 แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า
11 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานกรมชลประทาน
MP3 - กรมชลประทาน


          

 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้า#กรมชลประทานจังหวัดนครพนม 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้า#กรมชลประทานจังหวัดสกลนคร 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้า#กรมชลประทานจังหวัดมุกดาหาร 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้า#กรมชลประทานจังหวัดอุบลราชธานี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้า#กรมชลประทานจังหวัดหนองคาย 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้า#กรมชลประทานจังหวัดอำนาจเจริญ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้า#กรมชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้า#กรมชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้า#กรมชลประทานจังหวัดอุดรธานี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้า#กรมชลประทานจังหวัดยโสธร 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้า#กรมชลประทานจังหวัดเลย 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้า#กรมชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้า#กรมชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้า#กรมชลประทานจังหวัดมหาสารคาม 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้า#กรมชลประทานจังหวัดสุรินทร์ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้า#กรมชลประทานจังหวัดขอนแก่น 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้า#กรมชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้า#กรมชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้า#กรมชลประทานจังหวัดชัยภูมิ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้า#กรมชลประทานจังหวัดนครราชสีมา 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้า#กรมชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้า#กรมชลประทานจังหวัด-เชียงราย 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้า#กรมชลประทานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้า#กรมชลประทานจังหวัดพะเยา 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้า#กรมชลประทานจังหวัดลำพูน 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้า#กรมชลประทานจังหวัดน่าน 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้า#กรมชลประทานจังหวัดลำปาง 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้า#กรมชลประทานจังหวัดแพร่ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้า#กรมชลประทานจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้า#กรมชลประทานจังหวัดตาก 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้า#กรมชลประทานจังหวัดพิษณุโลก 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้า#กรมชลประทานจังหวัดกำแพงเพชร 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้า#กรมชลประทานจังหวัดพิจิตร 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้า#กรมชลประทานจังหวัดนครสวรรค์ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้า#กรมชลประทานจังหวัดอุทัยธานี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้า#กรมชลประทานจังหวัดชัยนาท 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้า#กรมชลประทานจังหวัดลพบุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้า#กรมชลประทานจังหวัดสิงห์บุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้า#กรมชลประทานจังหวัดปราจีนบุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้า#กรมชลประทานจังหวัดสระบุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้า#กรมชลประทานจังหวัดนครนายก 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้า#กรมชลประทานจังหวัดอ่างทอง 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้า#กรมชลประทานจังหวัดราชบุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้า#กรมชลประทานจังหวัดสุพรรณบุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้า#กรมชลประทานจังหวัดอยุธยา 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้า#กรมชลประทานจังหวัดสมุทรสงคราม 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้า#กรมชลประทานจังหวัดสมุทรสาคร 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้า#กรมชลประทานจังหวัดสระแก้ว 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้า#กรมชลประทานจังหวัดตราด 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้า#กรมชลประทานจังหวัดจันทบุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้า#กรมชลประทานจังหวัดระยอง 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้า#กรมชลประทานจังหวัดชลบุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้า#กรมชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้า#กรมชลประทานจังหวัดเพชรบุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้า#กรมชลประทานจังหวัดชุมพร 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้า#กรมชลประทานจังหวัดระนอง 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้า#กรมชลประทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้า#กรมชลประทานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้า#กรมชลประทานจังหวัดพังงา 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้า#กรมชลประทานจังหวัดกระบี่ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้า#กรมชลประทานจังหวัดตรัง 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้า#กรมชลประทานจังหวัดพัทลุง 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้า#กรมชลประทานจังหวัดภูเก็ต 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้า#กรมชลประทานจังหวัดสงขลา 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้า#กรมชลประทานจังหวัดนราธิวาส
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้า#กรมชลประทานจังหวัดปัตตานี
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้า#กรมชลประทานจังหวัดยะลา

 **ขอบคุณที่ไว้ใจและอุดหนุนแนวข้อสอบของเราซึ่งจัดทำขึ้นจากรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามจริงมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปีค่ะ**

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น