วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559

{update}แนวข้อสอบนายช่างชลประทาน กรมชลประทาน ฉบับปรับปรุงใหม่

[sure]อัพเดทใหม่ล่าสุด แนวข้อสอบนายช่างชลประทาน กรมชลประทาน ฉบับใหม่ล่าสุด 
[sure]เจาะลึกตรงประเด็น  เน้นๆ ข้อสอบคุณภาพ รวบรวมโดยทีมคณะอาจารย์ 
[sure]รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ เก็งข้อสอบออกบ่อยๆทุกๆปี 
[sure]สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา  เข้าใจง่าย แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย  

(จำหน่าย)หนังสือเตรียมสอบนายช่างชลประทาน กรมชลประทานอัพเดทใหม่ล่าสุดประกอบด้วยเนื้อหาตามประกาศสอบ
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน
3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน
4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
5 แนวข้อสอบหลักการชลศาสตร์
6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสำรวจ
7 การวิเคราะห์โครงสร้าง Structural Analysis
8 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก RC Design
9 แนวข้อสอบการควบคุม การบริหารงานก่อสร้าง
10 หลักการชลประทานเบื้องต้น
11 การประมาณราคาก่อสร้าง
12 งานโครงสร้างและคอนกรีต
MP3 - กรมชลประทาน

          

แนวข้อสอบ#นายช่างชลประทาน#กรมชลประทานจังหวัดนครพนม 
 แนวข้อสอบ#นายช่างชลประทาน#กรมชลประทานจังหวัดสกลนคร 
 แนวข้อสอบ#นายช่างชลประทาน#กรมชลประทานจังหวัดมุกดาหาร 
 แนวข้อสอบ#นายช่างชลประทาน#กรมชลประทานจังหวัดอุบลราชธานี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างชลประทาน#กรมชลประทานจังหวัดหนองคาย 
 แนวข้อสอบ#นายช่างชลประทาน#กรมชลประทานจังหวัดอำนาจเจริญ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างชลประทาน#กรมชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู 
 แนวข้อสอบ#นายช่างชลประทาน#กรมชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างชลประทาน#กรมชลประทานจังหวัดอุดรธานี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างชลประทาน#กรมชลประทานจังหวัดยโสธร 
 แนวข้อสอบ#นายช่างชลประทาน#กรมชลประทานจังหวัดเลย 
 แนวข้อสอบ#นายช่างชลประทาน#กรมชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างชลประทาน#กรมชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด 
 แนวข้อสอบ#นายช่างชลประทาน#กรมชลประทานจังหวัดมหาสารคาม 
 แนวข้อสอบ#นายช่างชลประทาน#กรมชลประทานจังหวัดสุรินทร์ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างชลประทาน#กรมชลประทานจังหวัดขอนแก่น 
 แนวข้อสอบ#นายช่างชลประทาน#กรมชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างชลประทาน#กรมชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างชลประทาน#กรมชลประทานจังหวัดชัยภูมิ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างชลประทาน#กรมชลประทานจังหวัดนครราชสีมา 
 แนวข้อสอบ#นายช่างชลประทาน#กรมชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างชลประทาน#กรมชลประทานจังหวัด-เชียงราย 
 แนวข้อสอบ#นายช่างชลประทาน#กรมชลประทานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 แนวข้อสอบ#นายช่างชลประทาน#กรมชลประทานจังหวัดพะเยา 
 แนวข้อสอบ#นายช่างชลประทาน#กรมชลประทานจังหวัดลำพูน 
 แนวข้อสอบ#นายช่างชลประทาน#กรมชลประทานจังหวัดน่าน 
 แนวข้อสอบ#นายช่างชลประทาน#กรมชลประทานจังหวัดลำปาง 
 แนวข้อสอบ#นายช่างชลประทาน#กรมชลประทานจังหวัดแพร่ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างชลประทาน#กรมชลประทานจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างชลประทาน#กรมชลประทานจังหวัดตาก 
 แนวข้อสอบ#นายช่างชลประทาน#กรมชลประทานจังหวัดพิษณุโลก 
 แนวข้อสอบ#นายช่างชลประทาน#กรมชลประทานจังหวัดกำแพงเพชร 
 แนวข้อสอบ#นายช่างชลประทาน#กรมชลประทานจังหวัดพิจิตร 
 แนวข้อสอบ#นายช่างชลประทาน#กรมชลประทานจังหวัดนครสวรรค์ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างชลประทาน#กรมชลประทานจังหวัดอุทัยธานี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างชลประทาน#กรมชลประทานจังหวัดชัยนาท 
 แนวข้อสอบ#นายช่างชลประทาน#กรมชลประทานจังหวัดลพบุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างชลประทาน#กรมชลประทานจังหวัดสิงห์บุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างชลประทาน#กรมชลประทานจังหวัดปราจีนบุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างชลประทาน#กรมชลประทานจังหวัดสระบุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างชลประทาน#กรมชลประทานจังหวัดนครนายก 
 แนวข้อสอบ#นายช่างชลประทาน#กรมชลประทานจังหวัดอ่างทอง 
 แนวข้อสอบ#นายช่างชลประทาน#กรมชลประทานจังหวัดราชบุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างชลประทาน#กรมชลประทานจังหวัดสุพรรณบุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างชลประทาน#กรมชลประทานจังหวัดอยุธยา 
 แนวข้อสอบ#นายช่างชลประทาน#กรมชลประทานจังหวัดสมุทรสงคราม 
 แนวข้อสอบ#นายช่างชลประทาน#กรมชลประทานจังหวัดสมุทรสาคร 
 แนวข้อสอบ#นายช่างชลประทาน#กรมชลประทานจังหวัดสระแก้ว 
 แนวข้อสอบ#นายช่างชลประทาน#กรมชลประทานจังหวัดตราด 
 แนวข้อสอบ#นายช่างชลประทาน#กรมชลประทานจังหวัดจันทบุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างชลประทาน#กรมชลประทานจังหวัดระยอง 
 แนวข้อสอบ#นายช่างชลประทาน#กรมชลประทานจังหวัดชลบุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างชลประทาน#กรมชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 แนวข้อสอบ#นายช่างชลประทาน#กรมชลประทานจังหวัดเพชรบุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างชลประทาน#กรมชลประทานจังหวัดชุมพร 
 แนวข้อสอบ#นายช่างชลประทาน#กรมชลประทานจังหวัดระนอง 
 แนวข้อสอบ#นายช่างชลประทาน#กรมชลประทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างชลประทาน#กรมชลประทานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 แนวข้อสอบ#นายช่างชลประทาน#กรมชลประทานจังหวัดพังงา 
 แนวข้อสอบ#นายช่างชลประทาน#กรมชลประทานจังหวัดกระบี่ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างชลประทาน#กรมชลประทานจังหวัดตรัง 
 แนวข้อสอบ#นายช่างชลประทาน#กรมชลประทานจังหวัดพัทลุง 
 แนวข้อสอบ#นายช่างชลประทาน#กรมชลประทานจังหวัดภูเก็ต 
 แนวข้อสอบ#นายช่างชลประทาน#กรมชลประทานจังหวัดสงขลา 
 แนวข้อสอบ#นายช่างชลประทาน#กรมชลประทานจังหวัดนราธิวาส
 แนวข้อสอบ#นายช่างชลประทาน#กรมชลประทานจังหวัดปัตตานี
 แนวข้อสอบ#นายช่างชลประทาน#กรมชลประทานจังหวัดยะลา


 **ขอบคุณที่ไว้ใจและอุดหนุนแนวข้อสอบของเราซึ่งจัดทำขึ้นจากรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามจริงมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปีค่ะ**

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น