วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559

{update}แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าสื่อสาร กรมชลประทาน ฉบับปรับปรุงใหม่

[sure]อัพเดทใหม่ล่าสุด แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าสื่อสาร กรมชลประทาน ฉบับใหม่ล่าสุด 
[sure]เจาะลึกตรงประเด็น  เน้นๆ ข้อสอบคุณภาพ รวบรวมโดยทีมคณะอาจารย์ 
[sure]รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ เก็งข้อสอบออกบ่อยๆทุกๆปี 
[sure]สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา  เข้าใจง่าย แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย  

(จำหน่าย)หนังสือเตรียมสอบนายช่างไฟฟ้าสื่อสาร กรมชลประทานอัพเดทใหม่ล่าสุด


ประกอบด้วยเนื้อหาตามประกาศสอบ
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน
3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน
4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
5 การติดตั้งระบบไฟฟ้า Electrical installation
6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
7 ความรู้เรื่องไฟฟ้าสื่อสาร_ Electrical Communication
8 อุปกรณ์การออกแบบระบบไฟฟ้า
9 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานกรมชลประทาน
MP3 - กรมชลประทาน

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
          

 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร#กรมชลประทานจังหวัดนครพนม 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร#กรมชลประทานจังหวัดสกลนคร 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร#กรมชลประทานจังหวัดมุกดาหาร 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร#กรมชลประทานจังหวัดอุบลราชธานี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร#กรมชลประทานจังหวัดหนองคาย 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร#กรมชลประทานจังหวัดอำนาจเจริญ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร#กรมชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร#กรมชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร#กรมชลประทานจังหวัดอุดรธานี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร#กรมชลประทานจังหวัดยโสธร 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร#กรมชลประทานจังหวัดเลย 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร#กรมชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร#กรมชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร#กรมชลประทานจังหวัดมหาสารคาม 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร#กรมชลประทานจังหวัดสุรินทร์ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร#กรมชลประทานจังหวัดขอนแก่น 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร#กรมชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร#กรมชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร#กรมชลประทานจังหวัดชัยภูมิ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร#กรมชลประทานจังหวัดนครราชสีมา 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร#กรมชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร#กรมชลประทานจังหวัด-เชียงราย 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร#กรมชลประทานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร#กรมชลประทานจังหวัดพะเยา 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร#กรมชลประทานจังหวัดลำพูน 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร#กรมชลประทานจังหวัดน่าน 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร#กรมชลประทานจังหวัดลำปาง 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร#กรมชลประทานจังหวัดแพร่ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร#กรมชลประทานจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร#กรมชลประทานจังหวัดตาก 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร#กรมชลประทานจังหวัดพิษณุโลก 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร#กรมชลประทานจังหวัดกำแพงเพชร 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร#กรมชลประทานจังหวัดพิจิตร 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร#กรมชลประทานจังหวัดนครสวรรค์ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร#กรมชลประทานจังหวัดอุทัยธานี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร#กรมชลประทานจังหวัดชัยนาท 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร#กรมชลประทานจังหวัดลพบุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร#กรมชลประทานจังหวัดสิงห์บุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร#กรมชลประทานจังหวัดปราจีนบุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร#กรมชลประทานจังหวัดสระบุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร#กรมชลประทานจังหวัดนครนายก 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร#กรมชลประทานจังหวัดอ่างทอง 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร#กรมชลประทานจังหวัดราชบุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร#กรมชลประทานจังหวัดสุพรรณบุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร#กรมชลประทานจังหวัดอยุธยา 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร#กรมชลประทานจังหวัดสมุทรสงคราม 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร#กรมชลประทานจังหวัดสมุทรสาคร 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร#กรมชลประทานจังหวัดสระแก้ว 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร#กรมชลประทานจังหวัดตราด 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร#กรมชลประทานจังหวัดจันทบุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร#กรมชลประทานจังหวัดระยอง 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร#กรมชลประทานจังหวัดชลบุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร#กรมชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร#กรมชลประทานจังหวัดเพชรบุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร#กรมชลประทานจังหวัดชุมพร 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร#กรมชลประทานจังหวัดระนอง 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร#กรมชลประทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร#กรมชลประทานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร#กรมชลประทานจังหวัดพังงา 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร#กรมชลประทานจังหวัดกระบี่ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร#กรมชลประทานจังหวัดตรัง 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร#กรมชลประทานจังหวัดพัทลุง 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร#กรมชลประทานจังหวัดภูเก็ต 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร#กรมชลประทานจังหวัดสงขลา 
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร#กรมชลประทานจังหวัดนราธิวาส
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร#กรมชลประทานจังหวัดปัตตานี
 แนวข้อสอบ#นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร#กรมชลประทานจังหวัดยะลา

 **ขอบคุณที่ไว้ใจและอุดหนุนแนวข้อสอบของเราซึ่งจัดทำขึ้นจากรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามจริงมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปีค่ะ**

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น