วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559

{update}แนวข้อสอบนายช่างโยธา กรมชลประทาน ฉบับปรับปรุงใหม่

[sure]อัพเดทใหม่ล่าสุด แนวข้อสอบนายช่างโยธา กรมชลประทาน ฉบับใหม่ล่าสุด 
[sure]เจาะลึกตรงประเด็น  เน้นๆ ข้อสอบคุณภาพ รวบรวมโดยทีมคณะอาจารย์ 
[sure]รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ เก็งข้อสอบออกบ่อยๆทุกๆปี 
[sure]สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา  เข้าใจง่าย แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย  

(จำหน่าย)หนังสือเตรียมสอบนายช่างโยธา กรมชลประทานอัพเดทใหม่ล่าสุด


ประกอบด้วยเนื้อหาตามประกาศสอบ
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน
3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน
4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
5 แนวข้อสอบความรู้อุทกวิทยา
6 แนวข้อสอบการควบคุม การบริหารงานก่อสร้าง
7 การเตรียมงานก่อสร้าง
8 การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง (Construction Survey)
9 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสำรวจ
10 การออกแบบโครงสร้าง (structural design)
12 ความรู้เกี่ยวกับงานโยธา
12 แนวข้อสอบนายช่างโยธา  ชุดที่  1
13 แนวข้อสอบนายช่างโยธา  ชุดที่  2
MP3 - กรมชลประทาน
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

          

 แนวข้อสอบ#นายช่างโยธา#กรมชลประทานจังหวัดนครพนม 
 แนวข้อสอบ#นายช่างโยธา#กรมชลประทานจังหวัดสกลนคร 
 แนวข้อสอบ#นายช่างโยธา#กรมชลประทานจังหวัดมุกดาหาร 
 แนวข้อสอบ#นายช่างโยธา#กรมชลประทานจังหวัดอุบลราชธานี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างโยธา#กรมชลประทานจังหวัดหนองคาย 
 แนวข้อสอบ#นายช่างโยธา#กรมชลประทานจังหวัดอำนาจเจริญ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างโยธา#กรมชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู 
 แนวข้อสอบ#นายช่างโยธา#กรมชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างโยธา#กรมชลประทานจังหวัดอุดรธานี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างโยธา#กรมชลประทานจังหวัดยโสธร 
 แนวข้อสอบ#นายช่างโยธา#กรมชลประทานจังหวัดเลย 
 แนวข้อสอบ#นายช่างโยธา#กรมชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างโยธา#กรมชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด 
 แนวข้อสอบ#นายช่างโยธา#กรมชลประทานจังหวัดมหาสารคาม 
 แนวข้อสอบ#นายช่างโยธา#กรมชลประทานจังหวัดสุรินทร์ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างโยธา#กรมชลประทานจังหวัดขอนแก่น 
 แนวข้อสอบ#นายช่างโยธา#กรมชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างโยธา#กรมชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างโยธา#กรมชลประทานจังหวัดชัยภูมิ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างโยธา#กรมชลประทานจังหวัดนครราชสีมา 
 แนวข้อสอบ#นายช่างโยธา#กรมชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างโยธา#กรมชลประทานจังหวัด-เชียงราย 
 แนวข้อสอบ#นายช่างโยธา#กรมชลประทานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 แนวข้อสอบ#นายช่างโยธา#กรมชลประทานจังหวัดพะเยา 
 แนวข้อสอบ#นายช่างโยธา#กรมชลประทานจังหวัดลำพูน 
 แนวข้อสอบ#นายช่างโยธา#กรมชลประทานจังหวัดน่าน 
 แนวข้อสอบ#นายช่างโยธา#กรมชลประทานจังหวัดลำปาง 
 แนวข้อสอบ#นายช่างโยธา#กรมชลประทานจังหวัดแพร่ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างโยธา#กรมชลประทานจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างโยธา#กรมชลประทานจังหวัดตาก 
 แนวข้อสอบ#นายช่างโยธา#กรมชลประทานจังหวัดพิษณุโลก 
 แนวข้อสอบ#นายช่างโยธา#กรมชลประทานจังหวัดกำแพงเพชร 
 แนวข้อสอบ#นายช่างโยธา#กรมชลประทานจังหวัดพิจิตร 
 แนวข้อสอบ#นายช่างโยธา#กรมชลประทานจังหวัดนครสวรรค์ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างโยธา#กรมชลประทานจังหวัดอุทัยธานี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างโยธา#กรมชลประทานจังหวัดชัยนาท 
 แนวข้อสอบ#นายช่างโยธา#กรมชลประทานจังหวัดลพบุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างโยธา#กรมชลประทานจังหวัดสิงห์บุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างโยธา#กรมชลประทานจังหวัดปราจีนบุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างโยธา#กรมชลประทานจังหวัดสระบุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างโยธา#กรมชลประทานจังหวัดนครนายก 
 แนวข้อสอบ#นายช่างโยธา#กรมชลประทานจังหวัดอ่างทอง 
 แนวข้อสอบ#นายช่างโยธา#กรมชลประทานจังหวัดราชบุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างโยธา#กรมชลประทานจังหวัดสุพรรณบุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างโยธา#กรมชลประทานจังหวัดอยุธยา 
 แนวข้อสอบ#นายช่างโยธา#กรมชลประทานจังหวัดสมุทรสงคราม 
 แนวข้อสอบ#นายช่างโยธา#กรมชลประทานจังหวัดสมุทรสาคร 
 แนวข้อสอบ#นายช่างโยธา#กรมชลประทานจังหวัดสระแก้ว 
 แนวข้อสอบ#นายช่างโยธา#กรมชลประทานจังหวัดตราด 
 แนวข้อสอบ#นายช่างโยธา#กรมชลประทานจังหวัดจันทบุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างโยธา#กรมชลประทานจังหวัดระยอง 
 แนวข้อสอบ#นายช่างโยธา#กรมชลประทานจังหวัดชลบุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างโยธา#กรมชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 แนวข้อสอบ#นายช่างโยธา#กรมชลประทานจังหวัดเพชรบุรี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างโยธา#กรมชลประทานจังหวัดชุมพร 
 แนวข้อสอบ#นายช่างโยธา#กรมชลประทานจังหวัดระนอง 
 แนวข้อสอบ#นายช่างโยธา#กรมชลประทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 แนวข้อสอบ#นายช่างโยธา#กรมชลประทานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 แนวข้อสอบ#นายช่างโยธา#กรมชลประทานจังหวัดพังงา 
 แนวข้อสอบ#นายช่างโยธา#กรมชลประทานจังหวัดกระบี่ 
 แนวข้อสอบ#นายช่างโยธา#กรมชลประทานจังหวัดตรัง 
 แนวข้อสอบ#นายช่างโยธา#กรมชลประทานจังหวัดพัทลุง 
 แนวข้อสอบ#นายช่างโยธา#กรมชลประทานจังหวัดภูเก็ต 
 แนวข้อสอบ#นายช่างโยธา#กรมชลประทานจังหวัดสงขลา 
 แนวข้อสอบ#นายช่างโยธา#กรมชลประทานจังหวัดนราธิวาส
 แนวข้อสอบ#นายช่างโยธา#กรมชลประทานจังหวัดปัตตานี
 แนวข้อสอบ#นายช่างโยธา#กรมชลประทานจังหวัดยะลา

 **ขอบคุณที่ไว้ใจและอุดหนุนแนวข้อสอบของเราซึ่งจัดทำขึ้นจากรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามจริงมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปีค่ะ**

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น