วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559

{update}แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน ฉบับปรับปรุงใหม่

[sure]อัพเดทใหม่ล่าสุด แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน ฉบับใหม่ล่าสุด 
[sure]เจาะลึกตรงประเด็น  เน้นๆ ข้อสอบคุณภาพ รวบรวมโดยทีมคณะอาจารย์ 
[sure]รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ เก็งข้อสอบออกบ่อยๆทุกๆปี 
[sure]สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา  เข้าใจง่าย แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย  

(จำหน่าย)หนังสือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทานอัพเดทใหม่ล่าสุดประกอบด้วยเนื้อหาตามประกาศสอบ

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน
3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน
4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
5 การติดตั้งระบบไฟฟ้า Electrical installation
6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
7 ความรู้เรื่องไฟฟ้าสื่อสาร_ Electrical Communication
8 อุปกรณ์การออกแบบระบบไฟฟ้า
9 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานกรมชลประทาน


          

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานธุรการ #กรมชลประทานจังหวัดนครพนม 
 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานธุรการ #กรมชลประทานจังหวัดสกลนคร 
 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานธุรการ #กรมชลประทานจังหวัดมุกดาหาร 
 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานธุรการ #กรมชลประทานจังหวัดอุบลราชธานี 
 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานธุรการ #กรมชลประทานจังหวัดหนองคาย 
 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานธุรการ #กรมชลประทานจังหวัดอำนาจเจริญ 
 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานธุรการ #กรมชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู 
 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานธุรการ #กรมชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ 
 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานธุรการ #กรมชลประทานจังหวัดอุดรธานี 
 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานธุรการ #กรมชลประทานจังหวัดยโสธร 
 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานธุรการ #กรมชลประทานจังหวัดเลย 
 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานธุรการ #กรมชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานธุรการ #กรมชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด 
 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานธุรการ #กรมชลประทานจังหวัดมหาสารคาม 
 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานธุรการ #กรมชลประทานจังหวัดสุรินทร์ 
 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานธุรการ #กรมชลประทานจังหวัดขอนแก่น 
 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานธุรการ #กรมชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์ 
 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานธุรการ #กรมชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานธุรการ #กรมชลประทานจังหวัดชัยภูมิ 
 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานธุรการ #กรมชลประทานจังหวัดนครราชสีมา 
 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานธุรการ #กรมชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ 
 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานธุรการ #กรมชลประทานจังหวัด-เชียงราย 
 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานธุรการ #กรมชลประทานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานธุรการ #กรมชลประทานจังหวัดพะเยา 
 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานธุรการ #กรมชลประทานจังหวัดลำพูน 
 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานธุรการ #กรมชลประทานจังหวัดน่าน 
 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานธุรการ #กรมชลประทานจังหวัดลำปาง 
 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานธุรการ #กรมชลประทานจังหวัดแพร่ 
 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานธุรการ #กรมชลประทานจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานธุรการ #กรมชลประทานจังหวัดตาก 
 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานธุรการ #กรมชลประทานจังหวัดพิษณุโลก 
 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานธุรการ #กรมชลประทานจังหวัดกำแพงเพชร 
 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานธุรการ #กรมชลประทานจังหวัดพิจิตร 
 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานธุรการ #กรมชลประทานจังหวัดนครสวรรค์ 
 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานธุรการ #กรมชลประทานจังหวัดอุทัยธานี 
 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานธุรการ #กรมชลประทานจังหวัดชัยนาท 
 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานธุรการ #กรมชลประทานจังหวัดลพบุรี 
 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานธุรการ #กรมชลประทานจังหวัดสิงห์บุรี 
 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานธุรการ #กรมชลประทานจังหวัดปราจีนบุรี 
 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานธุรการ #กรมชลประทานจังหวัดสระบุรี 
 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานธุรการ #กรมชลประทานจังหวัดนครนายก 
 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานธุรการ #กรมชลประทานจังหวัดอ่างทอง 
 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานธุรการ #กรมชลประทานจังหวัดราชบุรี 
 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานธุรการ #กรมชลประทานจังหวัดสุพรรณบุรี 
 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานธุรการ #กรมชลประทานจังหวัดอยุธยา 
 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานธุรการ #กรมชลประทานจังหวัดสมุทรสงคราม 
 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานธุรการ #กรมชลประทานจังหวัดสมุทรสาคร 
 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานธุรการ #กรมชลประทานจังหวัดสระแก้ว 
 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานธุรการ #กรมชลประทานจังหวัดตราด 
 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานธุรการ #กรมชลประทานจังหวัดจันทบุรี 
 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานธุรการ #กรมชลประทานจังหวัดระยอง 
 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานธุรการ #กรมชลประทานจังหวัดชลบุรี 
 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานธุรการ #กรมชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานธุรการ #กรมชลประทานจังหวัดเพชรบุรี 
 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานธุรการ #กรมชลประทานจังหวัดชุมพร 
 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานธุรการ #กรมชลประทานจังหวัดระนอง 
 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานธุรการ #กรมชลประทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานธุรการ #กรมชลประทานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานธุรการ #กรมชลประทานจังหวัดพังงา 
 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานธุรการ #กรมชลประทานจังหวัดกระบี่ 
 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานธุรการ #กรมชลประทานจังหวัดตรัง 
 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานธุรการ #กรมชลประทานจังหวัดพัทลุง 
 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานธุรการ #กรมชลประทานจังหวัดภูเก็ต 
 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานธุรการ #กรมชลประทานจังหวัดสงขลา 
 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานธุรการ #กรมชลประทานจังหวัดนราธิวาส
 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานธุรการ #กรมชลประทานจังหวัดปัตตานี
 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานธุรการ #กรมชลประทานจังหวัดยะลา

 **ขอบคุณที่ไว้ใจและอุดหนุนแนวข้อสอบของเราซึ่งจัดทำขึ้นจากรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามจริงมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปีค่ะ**

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น