วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559

เก็งและสรุปแนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พร้อมตัวอย่าง

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบแนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ใหม่ล่าสุด
ประกอบด้วยเนื้อหาตามประกาศสอบ 

1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
2 หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.2491และแก้ไขเพิ่มเติม
5 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
6 แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
7 แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
8 แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง 
9 การเตรียมตัวสอบภาค ค.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
mp3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (หนังสือ)


**อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ
รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ รวบรวมข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบได้  จากสนามจริง**

<<คลิ๊กติดตามเพจแจ้งข่าวงานราชการ แนวข้อสอบงานราชการเพิ่มเติม>>

สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 090-8134236     Line :topsheet1

-แบบไฟล์ PDF (ส่งทางเมลล์)สามารถนำไปปริ้นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท 
-แบบหนังสือ+MP3 ส่งEMS (ทางไปรษณีย์) เป็นหนังสือ ราคา 799 บาท 
-แบบใช้ฟังผ่านอินเตอร์เน็ตผ่าน IPad IPhone มือถือ รถยนต์  ราคา 299 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 619-2-17391-2 ธ.กสิกรไทย 
สาขา บิ๊กซี พระรามที่ 2 ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กฤษฎาพร เหมวันต์ 
     
       
โอนเงินแล้วแจ้งที่ 
Line ID : topsheet1
E-mail :topsheet1@gmail.comจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบปล

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

1. ราคาของเงินอาจเทียบได้กับสิ่งใดมากที่สุดในข้อต่อไปนี้
ก.  ทองคำหนัก 0.0014 ออนซ์  ข.  อัตราแลกเปลี่ยนแปลงเงินสกุลหลัก 
ค.  สัดส่วนเงินสำรองตามกฎหมาย  ง.  อัตราดอกเบี้ย

2.  อุปสงค์และอุปทานของเงินเป็นตัวกำหนดสิ่งใดต่อไปนี้ 
ก.  อัตราดอกเบี้ย  ข.  สภาพคล่องของสินทรัพย์ 
ค.  ระดับการออม  ง.  การแลกเปลี่ยนสินค้า 

3.  ดุลภาพในตลาดเงินจะสอดคล้องกับสภาพในข้อใด 
ก.  ปริมาณเงินพอดีกับความต้องการซื้อสินค้าและบริการ 
ข.  อุปทานของเงินพอดีกับอุปสงค์ของเงิน 
ค.  ความต้องการเงินพอดีกับความต้องการซื้อสินค้าและบริการ 
ง.  ปริมาณเงินที่หมุนเวียนในระบบพอดีกับสภาพเศรษฐกิจ 

4.  กำหนดให้เช่นเดียวกับข้อ 4 หากมีเงินเพิ่มอุปทานของเงิน จะมีแนวโน้มใดเกิดขึ้น 
ก.  ระดับรายได้เพิ่มขึ้น อัตราดอกเบี้ยเพิ่ม  ข.  ระดับรายได้เพิ่มขึ้น อัตราดอกเบี้ยลด 
ค.  ระดับรายได้ลด อัตราดอกเบี้ยลด  ง.  ระดับรายได้ลด อัตราดอกเบี้ยเพิ่ม

5.  กำหนดให้การลงทุนเป็นฟังก์ชั่นของอัตราดอกเบี้ย และอุปสงค์ของเงินฟังก์ชั่นของระดับรายได้และอัตรา
ดอกเบี้ยหากระดับการลงทุนเพิ่มขึ้นจะมีแนวโน้มใดเกิดขึ้น 
ก.  ระดับรายได้สูงขึ้นและอัตราดอกเบี้ยลดลง 
ข.  ระดับรายได้ลดลงและอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น 
ค.  ระดับรายได้สูงขึ้นและอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น 
ง.  ระดับรายได้ลดลงและอัตราดอกเบี้ยลดลง 

6. นโยบายการคลังจะมีผลกระทบมากภายใต้เงื่อนไขใด 
ก. เส้น LM มีความลาดชันน้อย เส้น IS มีความลาดชันน้อย
ข.  เส้น LM มีความลาดชันมาก เส้น IS มีความลาดชันน้อย
ค.  เส้น LM มีความลาดชันน้อย เส้น IS มีความลาดชันมาก
ง.  เส้น LM มีความลาดชันมาก เส้น IS มีความลาดชันมาก

7.  ดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 20 % หมายถึง
ก.  ปริมาณสินค้าทุกชนิดเพิ่มขึ้น 20% ข.  ราคาสินค้าเพิ่มขึ้น 20 บาท
ค.  อัตราเงินเฟ้อเพิ่มข้น 20 % ง.  สินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น 20 %

8.  Real NNP Norminal NNP แตกต่างกันอย่างไร
ก.  Real NNP จะมีค่าต่ำกว่า Norminal NNP เนื่องจากเป็นมูลค่าที่ได้หักเงินเฟ้อแล้ว
ข.  Real NNP เป็นมูลค่าผลิตภัณฑ์ประชาชาติ ณ ราคาทุน Norminal เป็นมูลค่าที่คำนวณ ณ ราคา ตลาด
ค.  Real NNP เป็นมูลค่าที่คำนวณโดยหักค่าเสื่อมราคาแล้ว Norminal NNP คำนวณโดยไม่หักค่าเสื่อมราคา
ง.   Real NNP และ Norminal NNP จะเหมือนกันเพราะคำนวณทางรายได้ย่อมเท่ากับรายจ่าย

9.  ปัจจัยอะไรที่มีผลต่อการลงทุนของภาคเอกชน 
ก.  อัตราดอกเบี้ย   ข.  การคาดการณ์ในอนาคต
ค. ราคาสินค้าสูงขึ้น   ง.  อัตราการเพิ่มขึ้นของประชาชน

10.  ถ้าปริมาณเงิน (MS) ในระบบเศรษฐกิจสูงขึ้นจะส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งใด
ก.  คนจะกู้เงินมากขึ้นเพราะดอกเบี้ยต่ำ 
ข.  อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นเพื่อจูงใจให้คนฝากเงินมากขึ้น 
ค.  ธุรกิจจะกู้เงินจากต่างประเทศมากขึ้น 
ง.  ต่างประเทศมาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น