วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ใหม่ล่าสุด
ประกอบด้วยเนื้อหาตามประกาศสอบ 

1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
2 การเขียนโครงการ
3 การบริหารแผนงาน โครงการ
4 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล (ถาม - ตอบ)
5 การบริหารแผนงาน และการบริหารงบประมาณ
6 แนวคิดด้านการติดตามและประเมินผล
7 แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
8 การเตรียมตัวสอบภาค ค.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
mp3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (หนังสือ)


**อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ
รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ รวบรวมข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบได้  จากสนามจริง**สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 090-8134236     Line :topsheet1

-แบบไฟล์ PDF (ส่งทางเมลล์)สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท 
-แบบหนังสือ+MP3 ส่งEMS (ทางไปรษณีย์) เป็นหนังสือ ราคา 799 บาท 

-แบบใช้ฟังผ่านอินเตอร์เน็ตผ่าน IคPad IPhone มือถือ รถยนต์  ราคา 299 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
ลขที่บัญชี 
619-2-17391-2 ธ.กสิกรไทย 
สาขา บิ๊กซี พระรามที่ 2 ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กฤษฎาพร เหมวันต์ 
     
       
โอนเงินแล้วแจ้งที่
 Line ID : topsheet1
E-mail :topsheet1@gmail.comจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบปล
รูปภาพ: Audio Book.jpg


ตัวอย่างแนวข้อสอบ
1. ราคาของเงินอาจเทียบได้กับสิ่งใดมากที่สุดในข้อต่อไปนี้
ก.  ทองคำหนัก 0.0014 ออนซ์  ข.  อัตราแลกเปลี่ยนแปลงเงินสกุลหลัก 
ค.  สัดส่วนเงินสำรองตามกฎหมาย  ง.  อัตราดอกเบี้ย

2.  อุปสงค์และอุปทานของเงินเป็นตัวกำหนดสิ่งใดต่อไปนี้ 
ก.  อัตราดอกเบี้ย  ข.  สภาพคล่องของสินทรัพย์ 
ค.  ระดับการออม  ง.  การแลกเปลี่ยนสินค้า 

3.  ดุลภาพในตลาดเงินจะสอดคล้องกับสภาพในข้อใด 
ก.  ปริมาณเงินพอดีกับความต้องการซื้อสินค้าและบริการ 
ข.  อุปทานของเงินพอดีกับอุปสงค์ของเงิน 
ค.  ความต้องการเงินพอดีกับความต้องการซื้อสินค้าและบริการ 
ง.  ปริมาณเงินที่หมุนเวียนในระบบพอดีกับสภาพเศรษฐกิจ 

4.  กำหนดให้เช่นเดียวกับข้อ 4 หากมีเงินเพิ่มอุปทานของเงิน จะมีแนวโน้มใดเกิดขึ้น 
ก.  ระดับรายได้เพิ่มขึ้น อัตราดอกเบี้ยเพิ่ม  ข.  ระดับรายได้เพิ่มขึ้น อัตราดอกเบี้ยลด 
ค.  ระดับรายได้ลด อัตราดอกเบี้ยลด  ง.  ระดับรายได้ลด อัตราดอกเบี้ยเพิ่ม

5.  กำหนดให้การลงทุนเป็นฟังก์ชั่นของอัตราดอกเบี้ย และอุปสงค์ของเงินฟังก์ชั่นของระดับรายได้และอัตรา
ดอกเบี้ยหากระดับการลงทุนเพิ่มขึ้นจะมีแนวโน้มใดเกิดขึ้น 
ก.  ระดับรายได้สูงขึ้นและอัตราดอกเบี้ยลดลง 
ข.  ระดับรายได้ลดลงและอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น 
ค.  ระดับรายได้สูงขึ้นและอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น 
ง.  ระดับรายได้ลดลงและอัตราดอกเบี้ยลดลง 

6. นโยบายการคลังจะมีผลกระทบมากภายใต้เงื่อนไขใด 
ก. เส้น LM มีความลาดชันน้อย เส้น IS มีความลาดชันน้อย
ข.  เส้น LM มีความลาดชันมาก เส้น IS มีความลาดชันน้อย
ค.  เส้น LM มีความลาดชันน้อย เส้น IS มีความลาดชันมาก
ง.  เส้น LM มีความลาดชันมาก เส้น IS มีความลาดชันมาก

7.  ดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 20 % หมายถึง
ก.  ปริมาณสินค้าทุกชนิดเพิ่มขึ้น 20% ข.  ราคาสินค้าเพิ่มขึ้น 20 บาท
ค.  อัตราเงินเฟ้อเพิ่มข้น 20 % ง.  สินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น 20 %

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น